Køb

 

Køb af Lejlighed i Sundbyhave AB

Fordelingsprincip.

Tildelingen af lejligheder foregår i følgende;

Familie (kun forældre, søskende og børn)

Sammenlægning dvs. nabo eller under/overbo køber.

Interne andelshavere i foreningen.

Eksterne ansøgere, ventelisten evt. forældre køb.

 

Hvordan får jeg mulighed for at se en lejlighed?

I udhængsskabet på bagsiden af Elbagade 45 og i porten Maltagade 5 samt vores hjemmeside sundbyhave.dk 

Læg venligst en ansøgning i den hvide postkasse på bagsiden af Elbagade 45, derefter vil vi kontakte dig i forhold til fordelingsprincippet oppe over. 

 

Hvis jeg gerne vil købe den ansøgte og fremviste lejlighed?

Gå ind på vores hjemmeside, og tag en kopi af vores vedtægter, regnskaber, referat af den sidste generalforsamling, samt en kopi af lejlighedsopslaget.

Derefter går du ned i din bank, og sammen med din bankrådgiver finder I sammen ud af, hvor du står økonomisk.

 

Hvad er prisen på lejligheden?

Dette kan du se på opslaget som er den maximale pris dvs. andelssummen plus forbedringer.

Man kan altid give et bud på lejligheden, men som alt andet, så har beliggenhed, efterspørgsel og vedligeholdelsesstand indflydelse på prisen, dog kan der ikke betales mere en den maximale pris.

Hvad skal jeg se efter, når jeg ser på lejlighedens stand?

Se på den forsynspapport, der er på lejligheden, som ingeniøren har lavet, og især de bemærkninger der er markeret, som skal laves inden en overtagelsesdato

.

Behøver jeg at sige ”ja tak til komfuret”.

Nej, du er ikke forpligtet til at overtage løsøre som f.eks. tæpper, køleskab, komfur, persienner. Du må gerne købe det, hvis du synes prisen er rimelig, men overtagelsen er ikke betinget af at du køber løsøre. I princippet skal lejligheden være ”tømt og rengjort” ved overtagelsen.

Der skal ikke være komfur og køleskab i lejligheden. Kun tilslutningsmulighed dvs. gasmåler eller 400 volt fra gruppetavlen med sin egen gruppesikring.

Hvis der er nedsænket kogeplade og indbygningsovn i et underskab skal dette selvfølgelig blive i lejligheden, da det er en integreret del af køkkenet.

Inden for 14 dage efter overtagelsesdatoen kan du komme med skjulte fejl/mangler f.eks. en stikkontakt der ikke virker.

Hvis salget er gået direkte mellem køber og sælger, sætter viceværten udbedringerne af en skjult fejl i gang ved at kontakte de håndværkere der er tilknyttet ejendommen, og regningen sender viceværten sammen med slutsynsrapporten til ejendomsadministrationen, der afslutter sagen. Dvs. ejendomsadministrationen trækker udgiften til regningen over det tilbageholdte beløb til sælger.

Hvis salget er gået mellem køber og en ejendomsmægler, skal du lægge mærke til, hvad der står i aftale kontrakten mellem dig og sælger, om du har fraskrevet dig denne mulighed. 

Derfor skal du gøre ejendomsmægleren opmærksom på, at du vil have indskrevet i kontrakten, at du vil have mulighed for at komme med skjulte fejl og mangler inden for 14 dage.

Det er også en god idé, at få nedskrevet i kontrakten, hvilke ting du ønsker at få lavet, da der nemt kan opstå misforståelser mellem køber og ejendomsmægleren, så ikke sælger får et indtryk af at du overtager lejligheden ”som beset med alle fejl og mangler”.

En ejendomsmægler kan ikke lave en købs og salgskontrakt og kan heller ikke tinglyse et videre salg, alt dette laver vores advokat firma Arup og Hvidt. 

 

Hvordan siger jeg ”ja tak” til lejligheden.

Du kontakter bare sælger, som giver oplysningerne fra dig til formanden i
Sundbyhave, som derefter giver oplysningerne til Marianne Løhr i ejendomsadm.
hos Arup og Hvidt, samt viceværten.

 

Hvornår kan jeg få nøglerne til lejligheden?

Senest kl.12 på overtagelsesdatoen, hvor du medbringer kvittering for indbetalingen til vores ejendomsadministration for lejligheden, dvs. du skal ikke overfører penge til sælger eller en ejendomsmægler.

 

Hvornår får jeg andelsbeviset tilsendt?

Ca. 4 uger efter du er flyttet ind.

Har du spørgsmål, som ikke er belyst her, så ring til formanden eller viceværten eller kom til vores åbne bestyrelsesmøder den først mandag i måneden kl.18.

Adressen er: bagsiden af Elbagade 45, kælderen. 

 

AB SUNDBYHAVE | Maltagade 5, kælderen, 2300 København s - Danmark | Tlf.: 3255-3546