Salg

Opsigelse / fraflytning / salg.

Hvis du sælge din lejlighed, så kontakt viceværten, der vil bestille en vurderingsmand,
som vil besøg dig og lave en synsrapport samt en vurdering af dine forbedringer, samt
hvordan det ser ud, med hensyn til evt. fejl og mangler.

Vurderingsmanden tager en vurdering og afskrivning af alle dine forbedringer, som
kommer med på din salgs opstilling. Derfor er det vigtigt, at du bestiller vurderingsmanden
igennem viceværten, inden du sender din opsigelse til ejendomsadministrationen.

Din opsigelse skal være med 6 ugers varsel til den 1. eller 15. i måneden.

De 6 uger gør, at vi kan nå at få dit lejlighedsopslag i udhængsskabet og på vores hjemmeside
i minimum 10 dage, hvor interne beboer og eksterne på ventelisten kan søge på lejligheden.
Inden du frit kan sælge på boligmarked.

Salgsopstillingen laves af ejendomsadministrationen og de laver ligeledes købs- / salgskontrakten.

Købs og salgskontrakten sendes digitalt på e-mail rundt til alle dvs. køber, sælger og bestyrelsen,
som underskriver via ”nem id ” på nettet.
Derfor er det vigtigt, at du husker at skrive både dit navn, adresse, telefon nr. og e-mail i din
opsigelse til Marianne Løhr i ejendomsadm. på e-mail : ml@aruphvidt.dk

Dit andelsbevis kan du sende anbefalet eller aflevere det personligt til Marianne Løhr hos
Arup og Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 Kbh. K. sammen med dit bank konto nr. som du ønsker,
at pengene fra salget af lejligheden skal ind på.

Lidt før overdragelsesdatoen, så kontakt Viceværten og aftal en tid I kan mødes på, så I sammen
kan lave et slutsyn af lejligheden, og dette må meget gerne ske sammen med køber. Her bliver
lejligheden gennemgået set i forhold til forsynsrapporten fra Bang og Benfeldt om der var ting,
der evt. skulle laves inden overdragelsesdatoen.

Viceværten står ikke for aflæsning af Lys eller Gas til Ørsted/HOFOR, dette har køber og sælger
selv et ansvar for, da man skal opgive Cpr. oplysninger til selskaberne.
Brunata vil viceværten kontakte mht. aflæsning af forbrugsvand og radiator varmen.Har du spørgsmål, som ikke er belyst her, så ring til formanden eller viceværten eller kom til vores
åbne bestyrelsesmøde den først mandag i måneden fra kl.17:30..
Adressen : bagsiden af Elbagade 45, kælderen.

Til sidst, husk din cykel i kælderrummet.
AB SUNDBYHAVE | Maltagade 5, kælderen, 2300 København s - Danmark | Tlf.: 3255-3546